foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Για πρώτη φορά στο Δήμο Λαγκαδά η πρωτοβουλία για τη συγκρότηση μιας πραγματικά Ανεξάρτητης Δημοτικής παράταξης δεν ανήκει σε κάποιον φιλόδοξο, έστω χαρισματικό δημότη, που θέλησε ν διοικήσει το Δήμο μας, επιβάλλοντας αυταρχικά τις δικές του προσωπικές επιλογές.

Δελτία Τύπου

deltia typou

Εκδηλώσεις

banner ekdiloseis

Σύλλογος Φίλων

syllogos filwn

Youtube

Οι απόψεις σας!

banner apopseis

Στείλτε τις απόψεις σας

Γράψτε μας την άποψή σας και εμείς θα την δημοσιέυσουμε.
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
Πόσο κάνει 5+3=?

Facebook

Δρομολόγια ΟΑΣΘ

Καιρός

Εφημερίδες


diavgeia

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 

syllogos

Άρθρο 1ο: ΙΔΡΥΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ
Ιδρύεται στο Λαγκαδά Θεσσαλονίκης Σύλλογος, με την επωνυμία «ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΟΥ ΔΗΜΟΤΗ ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ». Ως έδρα του Συλλόγου ορίζεται η πόλη του Λαγκαδά Θεσσαλονίκης. Ο Σύλλογος μπορεί να ιδρύει παραρτήματα ή γραφεία σε άλλες περιοχές του Δήμου Λαγκαδά.

Άρθρο 2ο: ΣΚΟΠΟΙ

Σκοποί του Συλλόγου είναι: Η υποστήριξη της δράσης της Δημοτικής Κίνησης ΕΝΕΡΓΟΣ ΔΗΜΟΤΗΣ του Δήμου Λαγκαδά, η οποία αγωνίζεται μέσα από τη δράση του στο Δήμο Λαγκαδά για:

 

• τη βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής
• την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος
• την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της περιοχής του Δήμου Λαγκαδά
• την οργάνωση και αξιοποίηση των υποδομών του Δήμου για την εξασφάλιση του βέλτιστου επιπέδου ποιότητας ζωής των κατοίκων.
• την οργάνωση δομών αλληλεγγύης για την προστασία των αδύνατων οικονομικά συμπολιτών μας.
• την προαγωγή των γενικότερων συμφερόντων του Δήμου Λαγκαδά και των κατοίκων του και τη φροντίδα για την αξιοποίηση των φυσικών και πολιτιστικών πλεονεκτημάτων αυτού, ως και η προσπάθεια επίλυσης των προβλημάτων του.
• τη συμμετοχή στις παντός είδους νόμιμες, τοπικές πολιτιστικές και μη εκδηλώσεις.
• την υπεράσπιση και αξιοποίηση της δημόσιας και δημοτικής περιουσίας προς όφελος των Δημοτών.
• την υπεράσπιση του θεσμού της Τοπικής αυτοδιοίκησης, της ελευθερίας και των δημοκρατικών θεσμών.

Άρθρο 3ο: ΜΕΣΑ

Η προώθηση των σκοπών του Συλλόγου γίνεται με όλα τα νόμιμα μέσα τα οποία ενδεικτικά είναι:
1. Η μελέτη των κοινωνικών, πολιτικών, πολιτιστικών και οικονομικών προβλημάτων της περιοχής του Δήμου Λαγκαδά και η χρησιμοποίηση των καλύτερων, για την αντιμετώπιση τους, λύσεων. Κατάλληλες ενέργειες και παραστάσεις προς όλες τις αρμόδιες αρχές και Νομικά ή Φυσικά πρόσωπα
2. Η έκδοση ανακοινώσεων, ενημερωτικών φυλλαδίων, δελτίων τύπου. Ίδρυση βιβλιοθήκης, αναγνωστηρίου, εντευκτηρίου-λέσχης, καθώς και έκδοση εφημερίδας, περιοδικών και λευκωμάτων και η συμμετοχή σε προγράμματα της ΑΝΕΘ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3. Η συνεργασία με άλλους Συλλόγους, Σωματεία ή οργανώσεις που είτε υπάρχουν είτε πρόκειται να ιδρυθούν και που έχουν τους ίδιους, παρόμοιους ή συναφείς σκοπούς.
4. Η πραγματοποίηση διαλέξεων, συγκεντρώσεων κι γενικά ενημερωτικών εκδηλώσεων, εκδρομών, εορτών, χορών, αθλοπαιδιών, μελετών, θεατρικών και κινηματογραφικών παραστάσεων.
5. Η συνεργασία με προσωπικότητες σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος, όπου μπορεί να επιτευχθεί σύγκλιση των απόψεων.
6. Η ενεργοποίηση πολιτών με την εξασφάλιση της πιο πλατιάς συμμετοχής και δράσης τους και η καλλιέργεια της αντίληψης ότι η υπόθεση του δήμου τους αφορά άμεσα.
&. Διοργάνωση Προγραμματικών Συνεδρίων τακτικών ή εκτάκτων για επί μέρους θέματα ή για συνολική επεξεργασία προγράμματος.

Άρθρο 4ο: ΜΕΛΗ

Τα μέλη του Συλλόγου είναι τακτικά και επίτιμα.
1. Τακτικό μέλος του Συλλόγου μπορεί να είναι κάθε πολίτης, ύστερα από γραπτή αίτηση, χωρίς καμία διάκριση κοινωνική, φυλετική ή οικονομική, που έχει συμπληρώσει το 17ο έτος της ηλικίας του και αποδέχεται τους σκοπούς και τις αρχές του παρόντος καταστατικού και εκπληρώνει τις οικονομικές του υποχρεώσεις. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει για την αποδοχή του μέλους ή μη στην πρώτη μετά την υποβολή της αίτησης, συνεδρίασή του. Αν το Διοικητικό Συμβούλιο απορρίψει την αίτηση ή δεν προβεί σε έκδοση απόφασης εντός μηνός από την υποβολή της, ο αιτών έχει δικαίωμα, να ζητήσει από τη Γενική Συνέλευση να αποφασίσει σε δεύτερο βαθμό για την εγγραφή του.
Όλα τα μέλη του Συλλόγου είναι ισότιμα. Έχουν δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι και μπορούν να παρακολουθούν τις συνεδριάσεις των οργάνων.
2. Επίτιμα μέλη ανακηρύσσονται όσοι προσφέρουν πολύτιμες υπηρεσίες στο Σύλλογο ή συμβάλλουν τα μέγιστα στην επίτευξη των σκοπών του. Τα επίτιμα μέλη ανακηρύσσονται από την πλειοψηφία των μελών που παραβρίσκονται στη Γενική Συνέλευση, αφού προηγουμένως προταθούν από τουλάχιστον τρία (3) τακτικά μέλη. Τα επίτιμα μέλη, έχοντας τιμητικώς τον τίτλο και δεν μπορούν να μετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις, ούτε στη Διοίκηση του Συλλόγου και στη διαχείριση της περιουσίας του και δεν υποχρεούνται στην καταβολή εισφορών.

 

 ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΔΣ

Πρόεδρος: Ταυρίδου Μαρία
Αντιπρόεδρος: Φωτιάδης Ζαφείριος
Γ. Γραμματέας: Στεργίου Ευαγγελία
Ταμίας: Κατσάκος Κωνσταντίνος
Μέλος: Δημητριάδης Κωνσταντίνος
Μέλος:Μασμανίδης Γεώργιος
Μέλος:Τσομπάνης Τρύφων

     

      

free social media buttons